Parduotuvės taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje „eternl.lt“ taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau vadinamos – Taisyklėmis) nustato pirkėjo ir pardavėjo (UAB „Harmony life“, administruojanti el. parduotuvę https://eternl.lt/) teises ir pareigas, bei įsipareigojimus sudarant Prekių pirkimo pardavimo sutartį internetinėje parduotuvėje eternl.lt (toliau – elektroninė parduotuvė).
1.2. Pirkėjas, pažymėdamas varnele prie prierašo „Susipažinau su Taisyklėmis“, patvirtina, kad yra perskaitęs ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, bei iš Pirkimo – pardavimo sutarties kylančiomis teisėmis ir pareigomis.
1.3. Pardavėjas (UAB „Harmony life“, administruojanti el. parduotuvę https://eternl.lt/) pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ar papildymai įsigalioja po jų paskelbimo eternl.lt svetainėje.
2. Pirkimas elektroninėje parduotuvėje.
2.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje eternl.lt Pirkėjas gali nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje.
2.2. Pirkėjas užsakydamas prekę, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje eternl.lt tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
2.3. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ar telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją, iš savo elektroninio pašto adreso išsiųsdamas pranešimą adresu info@eternl.lt.
3. Sutarties sudarymas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo 
(UAB „Harmony life“, administruojanti el. parduotuvę https://eternl.lt/) laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“. Nuo šio momento šios Taisyklės tampa neatskiriama Pirkimo – pardavimo sutarties dalimi.

3.2. Pirkėjo užsakyme nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos tampa privaloma ir neatskiriama sutarties dalimi nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
4. Pirkėjo teisės.
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes eternl.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir sąskaitos numerį) pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos. 
4.3. Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo naudojama; išpakuota iš originalios pakuotės.

4.4. Sumokėti pinigai, įskaitant pirkėjo apmokėtas prekės pristatymo išlaidas jam turi būti grąžinti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pirkėjo pranešimo apie sutarties atsisakymą dienos. Pardavėjas gali negrąžinti pinigų, kol negaus prekės arba jam bus pateiktas įrodymas, kad prekė išsiųsta. 
4.5. Jei Prekių įsigijimo, pristatymo ar apmokėjimo procesuose pasitaikė nesklandumų, prašome nedelsiant kreiptis klientų aptarnavimo telefonu: 869870707 arba el. paštu: info@eternl.lt Užtikriname, jog visada abipusiu sutarimu išspręsime iškilusią problemą. Jei ginčo išspręsti nepavyktų, galite teikti prašymą EGS platformoje: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

5. Pirkėjo pareigos.
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas informuoti apie pasikeitimą.
5.3. Pirkėjas, naudodamasis eternl.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
6. Pardavėjo teisės.
6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.
6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo užsakymą.
6.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
6.4. Pardavėjas turi teisę nustatyti papildomas pirkimo sąlygas su „Akcijos“ ženklu parduodamoms prekėms.
6.5. Įmonės administracija be išankstinio įspėjimo turi teisę keisti produktų aprašymus bei administruoti, šalinti komentarus.
7. Pardavėjo pareigos.
7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės eternl.lt teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.
8. Prekių kaina. Apmokėjimas. Terminai.
8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. Apmokėjimas už prekes vykdomas iš anksto, pavedimu į Pardavėjo sąskaitą. Pirkėjas pervesti pinigus gali iš bet kurio banko skyriaus arba pasinaudodamas savo banko paslaugų teikimo internetu sistema privatiems ar verslo klientams. Atliekant mokėjimą būtina nurodyti išrašytos sąskaitos numerį, vardą ir pavardę.
8.2.2. Apmokėjimas už prekes gali būti vykdomas prekių atsiėmimo metu:
8.2.2.1. Dpd.lt siuntų terminale – apmokėjimas mokėjimo kortele;
8.2.2.2. Pristatant kurjeriui – grynaisiais sumokant kurjeriui.
8.2.3. Apmokėjimas gali būti vykdomas pavedimu į Pardavėjo sąskaitą po prekių pristatymo. Pirkėjas pervesti pinigus gali iš bet kurio banko skyriaus arba pasinaudodamas savo banko paslaugų teikimo internetu sistema privatiems ar verslo klientams. Atliekant mokėjimą būtina nurodyti išrašytos sąskaitos numerį, vardą ir pavardę. Mokėjimas privalo būti padarytas per 7 darbo dienas nuo prekių gavimo momento.

8.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.  Sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento.
9. Prekių pristatymas.
9.1. Pirkėjui užsakytos prekes gali būti pristatytos vienu iš trijų metodų:

9.1.1. Pirkėjui užsakytos prekes pristatomos per Pardavėjo įgaliotą atstovą. Pristatymas galimas tik darbo dienomis 9-17 val.;
9.1.2. Prekes galima atsiimti Dpd.lt siuntų terminale.

9.2. Pirkėjas užsakymo metu įsipareigoja pasirinkti vieną iš dviejų nurodytų pristatymo metodų.
9.3. Prekių pristatymas Pirkėjui:

9.3.1. Pirkėjas užsakymo metu  įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
9.3.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju kai jis prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.3.3. Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, jos yra apskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos. Pristatymo kaina priklauso nuo pirkimo metu pasirinkto pristatymo metodo.
9.3.4. Prekes, pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės pirkėjui yra perduotos. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu.
9.3.5. Gavus apmokėjimą, prekės yra išsiunčiamos registruota korespondencine siunta kitą darbo dieną ir pristatomos per 7 darbo dienas.

10. Garantiniai įsipareigojimai.
10.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.2. Pardavėjas neatsako už prekių poveikį individualiu atveju.
10.3. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos prekės atitinka kokybės garantiją, ir pilnai atitinka etiketėje nurodytą gaminio sudėtį.
10.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
11. Prekių grąžinimas ir keitimas.
11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse nustatyta tvarka.
11.2. Norėdamas grąžinti prekę (es) Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją vienu iš žemiau nurodytų būdų:

11.2.1.  Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją elektroniniu paštu info@eternl.lt, išdėstydamas savo prašymą grąžinti prekes. Taip pat būtina nurodyti tiksliai, kokios prekės yra gražinamos,  prekės pirkimą – pardavimą patvirtinantis dokumentas, bei sąskaita, į kurią turėtų būti grąžinti pinigai.

 11.2.2. Jeigu Pirkėjas nepateikia prekės pirkimo – pardavimo dokumento, prekė nekeičiama ir pinigai negrąžinami.

11.3. Teise kreiptis į Pardavėją dėl prekių trūkumų šalinimo, nekokybiškų prekių keitimo ar prekių grąžinimo Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 dienų  nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 11.2 Taisyklių punkte numatyta tvarka.
11.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.4.1. Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.
11.4.2. Prekes būtina grąžinti su pakuote, kad prekės nebūtų sugadintos. Pirkėjas privalo grąžinti originalią prekės pakuotę, kuri gali būti pažeista tik tiek, kiek ją buvo būtina pažeisti norint apžiūrėti prekę.
11.4.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.)
11.4.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
11.4.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir 11.2. Taisyklių punkte nurodytą grąžinimo dokumentą.

11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
11.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus.
11.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu bei Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nuostatomis.
 11.8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekių grąžinimo dienos.
12. Atsakomybė.
12.1. Pirkėjas atsako už pirkimo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pirkimo registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
12.5.  Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės.
13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje eternl.lt įvairias akcijas.
13.2. Prekių, kurios pažymėtos akcijos ženklu, Pirkėjas gali įsigyti ne daugiau, kaip tris vienetus ir tik asmeniniam vartojimui.
13.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.
14. Apsikeitimas informacija.
14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
15. Intelektinės nuosavybės apsauga.
15.1. Prekių ar įmonių pavadinimai, nurodomi elektroninėje parduotuvėje, gali būti prekės ženklai ir tokiu atveju intelektinė nuosavybė į juos yra ginama teisės aktų nustatyta tvarka.
15.2. Elektroninės parduotuvės svetainės turinys yra  prekių tiekėjų nuosavybė, saugoma įstatymų. Be įmonės raštiško sutikimo kopijuoti ar naudoti svetainę ar jos dalį draudžiama.

16. Baigiamosios nuostatos.
16.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
16.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.
16.4. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

16.5. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą. 


Aukštos kokybės kosmetika

Produktai sukurti Prancūzijoje ir gaminami iš aukštos kokybės ingredientų Lilyje.

Pristatymas

Pristatymas per 2-4 dienas

 

Siuntos sekimas

Siuntos buvimo vietos sekimas DPD sistemoje

Saugus apmokėjimas

Apmokėjimas sistemoje arba DPD kurjeriui

Loading...